YUKBULL GİZLİLİK İLKELERİ

YUKBULL (E-TİCARETİZLE A.Ş.) aşağıda yer alan gizlilik ilkelerine uymayı daimi olarak kabul ve taahhüt eder:

1. Alıcı tarafından ödeme yapmak amacı ile YUKBULL’e bildirdiği bilgiler hiçbir şekilde ve koşulda 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

2. YUKBULL, ödeme bilgilerini sadece yasaların açıkça mecbur kıldığı durumlarda YETKİLİ mercilere yazılı olarak istenmesi halinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü idari veya adli soruşturma kapsamında YUKBULL kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

3. YUKBULL, kendisine verilen gizli bilgilerin korunmasından sorumludur. Bu bilgilerle haksız rekabet veya mesleki sırlarla ilgili kanunlar kapsamında korunmak zorundadır.

4. Hizmet kusurundan doğacak zararları YUKBULL karşılar.

5. Alıcıların Kredi Kartı bilgileri YUKBULL tarafından kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek tahsilat için kullanılır ve ödeme sonrasında sistemden silinir.

6. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca YUKBULL tarafından hizmet ifası ve sözleşme prosedürleri için kullanılır.

7. Hizmet ifası sırasında öğrenilen mesleki sırlar ve ödeme bilgileri hiçbir zaman başka bir tarafla masumane sebeplerle de olsa paylaşılamaz. İyi korunmayan verilerin sebep olduğu zararlardan verileri korumakla görevli olan taraflar sorumlu olur.

8. Taraflardan yazılı izin alınmadan hiçbir isim veya unvan referans olarak dahi kullanılamaz.

9. YUKBULL, gizlilik ilkelerinin uygulanmasında, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmelik hükümleri ile bunların değişen hükümlerine uymayı taahhüt eder.

10. Kişisel verilerin korunması: YUKBULL, yaptığı işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

11. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık irade beyanını içerecek şekilde önceden alınan onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz, işlenemez ve başka amaçlarla kullanılamaz.